مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
314
نام شركت
فجر داراب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
7034
394
ايران
طرح منگلد
200
ضربه اي
4181
418
ايران
طرح داندو 800
220
روتاري
7245
4572
ايتاليا
ادسون R3

 

بازگشت به صفحه اول