مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
308
نام شركت
پويش مشهد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
4040
245
ايران
طرح فلينگ 1500
250
ضربه اي
1783
117
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول