مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
307
نام شركت
فول آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
350
روتاري
8227
2782
ايران
طرح اسپيداستار 2500
200
ضربه اي
8270
7082
ايران
طرح داندو 800
250
ضربه اي
5167
458
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول