مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
304
نام شركت
عمق نو
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
190
ضربه اي
9785
786
آمريكا
اسپيداستار 71
250
ضربه اي
6811
462
آمريكا
منگلد
180
ضربه اي
2144
272
انگلستان
روستون 22
250
ضربه اي
1957
270
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول