مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
296
نام شركت
طغيان آب اصفهان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
6629
394
ايران
طرح داندو
225
ضربه اي
5496
222
انگلستان
روستون 60
150
روتاري
4156
170
سوئد
پروماك

 

بازگشت به صفحه اول