مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
293
نام شركت
صفابخش فياض
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
8522
522
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول