مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
284
نام شركت
شهدآب يزد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
220
روتاري
1638
730
آمريكا
شيكاگو پنوماتيك
200
ضربه اي
5304
130
انگلستان
داندو 800
450
روتاري
8314
3184
آلمان
ويرث

 

بازگشت به صفحه اول