مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
281
نام شركت
شيراز آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8239
3982
ايران
طرح داندو 800
250
روتاري
7980
8079
ايران
طرح فيلينگ 2000

 

بازگشت به صفحه اول