مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
280
نام شركت
خرمدشت اراك
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
4778
230
آمريكا
اسپيداستار

 

بازگشت به صفحه اول