مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
278
نام شركت
شلاب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8310
3180
ايران
طرح اسپيداستار 2500
200
ضربه اي
8251
5182
ايران
طرح داندو 800
250
روتاري
8233
3382
ايران
طرح اسپيداستار 2500
350
روتاري
8060
460
ايران
طرح اسپيداستار 2500

 

بازگشت به صفحه اول