مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
275
نام شركت
شايلور
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8359
3589
ايران
طرح گاردنردنور 3000
200
ضربه اي
9448
779
ايران
طرح اسپيداستار
300
روتاري
6849
8649
ايران
طرح گاردنردنور 2000
150
ضربه اي
4752
183
ايران
طرح داندو

 

بازگشت به صفحه اول