مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
268
نام شركت
سرد صحرا
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8568
351
آمريكا
گاردنردنور 1500
125
روتاري
8120
520
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول