مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
266
نام شركت
سبلان چشمه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8468
4688
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
6740
232
ايران
طرح داندو
180
ضربه اي
8933
897
انگلستان
روستون 22
280
ضربه اي
3368
733
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول