مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
265
نام شركت
سابير
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
280
روتاري
2467
549
آمريكا
نوردماير
400
روتاري
8977
693
آمريكا
نوردماير
400
روتاري
8791
533
آمريكا
نوردماير
280
روتاري
3467
560
آلمان
ويرث

 

بازگشت به صفحه اول