مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
258
نام شركت
سوقند
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1864
238
ايران
طرح داندو
250
روتاري
9987
8799
ايران
طرح گاردنردنور 2000

 

بازگشت به صفحه اول