مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
257
نام شركت
ساحل آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
400
روتاري
4236
167
آمريكا
گاردنردنور 1500
400
روتاري
9067
202
آمريكا
اسپيد استار

 

بازگشت به صفحه اول