مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
247
نام شركت
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
1313
294
آمريكا
گاردنردنور
250
ضربه اي
1798
791
آمريكا
اسپيداستار 71
300
روتاري
1256
785
آلمان
ويرث

 

بازگشت به صفحه اول