مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
245
نام شركت
روتاري ضربه‌اي
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
7197
588
ايران
طرح داندو
200
روتاري
8258
5882
ايران
طرح روسي
180
روتاري
8309
3089
ايران
طرح روسي
180
ضربه اي
9112
904
آمريكا
منگلد
220
ضربه اي
9571
934
انگلستان
داندو 800
150
ضربه اي
4998
327
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول