مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
237
نام شركت
آبياب خاور
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
8415
4158
ايران
طرح رستون 60
200
ضربه اي
1978
805
آمريكا
منگلد
200
روتاري
8468
518
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول