مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
236
نام شركت
آبدشت توس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
6846
8646
ايران
طرح گاردنردنور 2000
150
ضربه اي
9298
685
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول