مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
221
نام شركت
دشت كرخه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
6626
445
ايران
طرح داندو 800
250
ضربه اي
8417
4178
ايران
طرح رستون 60
200
ضربه اي
1299
887
ايران
طرح اسپيد استار

 

بازگشت به صفحه اول