مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
216
نام شركت
داراشكوه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7786
8677
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
7099
9970
ايران
طرح گاردنردنور 2500

 

بازگشت به صفحه اول