مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
213
نام شركت
درياب كرمان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8250
5082
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
ضربه اي
4499
140
آمريكا
منگلد

 

بازگشت به صفحه اول