مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
197
نام شركت
چشمه گيلاس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8259
5982
ايران
طرح گاردنردنور 2500
250
روتاري
7793
9377
ايران
طرح گاردنردنور 2000
180
ضربه اي
8286
8682
ايران
طرح داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول