مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
195
نام شركت
چاهدشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8739
665
ايران
طرح داندو
300
روتاري
6599
9965
ايران
طرح اسپيداستار 2000
250
ضربه اي
2447
275
آمريكا
منگلد
250
ضربه اي
1408
339
آمريكا
منگلد
200
ضربه اي
8424
551
آمريكا
والكرنر
150
ضربه اي
8497
520
انگلستان
رستون 22

 

بازگشت به صفحه اول