مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
191
نام شركت
آب و فاضلاب روستائي آذربايجانغربي
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
4256
751
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
9161
757
ايران
طرح داندو

 

بازگشت به صفحه اول