مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
189
نام شركت
آبرفت عميق
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8246
4682
ايران
طرح فلينگ 2500
250
روتاري
8206
682
ايران
طرح فلينگ 2500
300
ضربه اي
8726
514
انگلستان
روستون 60
350
روتاري
4036
241
آلمان
ويرث
500
روتاري
2433
191
آلمان
ويرث
500
روتاري
5016
263
آلمان
ويرث

 

بازگشت به صفحه اول