مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
188
نام شركت
آبدشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
روتاري
5307
136
ايران
طرح فلينگ 1500
250
ضربه اي
8325
3285
ايران
طرح رستون
250
ضربه اي
9735
945
آمريكا
منگلد
250
ضربه اي
8293
848
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول