مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
185
نام شركت
تعاوني 70 خرم آباد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
2176
716
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
7812
842
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول