مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
183
نام شركت
تكرود
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
5775
7557
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
7760
6077
ايران
طرح اسپيداستار 2000
250
روتاري
8012
402
ايران
طرح اسپيداستار

 

بازگشت به صفحه اول