مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
181
نام شركت
تيزحفر
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
7037
397
ايران
طرح گاردنردنور 2000

 

بازگشت به صفحه اول