مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
179
نام شركت
نوين آبفشان مازيار
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1449
117
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
2817
329
ايران
طرح داندو 800
220
ضربه اي
9312
928
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
1663
801
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
7035
395
آمريكا
اسپيداستار 71
200
ضربه اي
8994
902
آمريكا
منگلد
120
روتاري
7006
362
روسيه
روسي كوچك

 

بازگشت به صفحه اول