مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
177
نام شركت
سيلاب كوار
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
6816
8616
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
9961
6199
ايران
طرح اينگرسولراند
300
روتاري
8458
4588
ايران
طرح گاردنردنور 2500
350
روتاري
6851
8651
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
7975
7579
ايران
طرح اسپيداستار 2000

 

بازگشت به صفحه اول