مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
171
نام شركت
پمپ سنج
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
7039
399
ايران
طرح داندو
200
روتاري
5349
151
ايران
طرح فيلينگ 1500

 

بازگشت به صفحه اول