مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
153
نام شركت
باخترآب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8331
3381
ايران
طرح فلينگ 2500
300
روتاري
3780
8037
ايران
طرح گاردنردنور 2000

 

بازگشت به صفحه اول