مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
145
نام شركت
اصفهان حفار
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7974
7479
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
8371
3781
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
8214
1482
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
5002
248
ايران
طرح داندو

 

بازگشت به صفحه اول