مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
134
نام شركت
اكيفر
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
1581
158
ايران
طرح داندو 800
150
ضربه اي
5591
349
آمريكا
سانكيو
150
روتاري
3315
623
آمريكا
فراكو
250
روتاري
1193
465
آمريكا
گاردنردنور
200
ضربه اي
3188
624
انگلستان
روستون 22
250
روتاري
3375
674
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول