مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
126
نام شركت
اوشان كار
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
9683
952
ايران
طرح اسپيداستار
250
ضربه اي
8967
896
آمريكا
منگلد
120
ضربه اي
6989
484
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول