مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
119
نام شركت
آب پوشان ساحل
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8131
531
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
8405
4085
ايران
طرح گاردنردنور 3000

 

بازگشت به صفحه اول