مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
114
نام شركت
آب و صنعت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
1725
318
آمريكا
مهيو 1500
200
روتاري
8034
424
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول