مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
112
نام شركت
آبريز
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
350
روتاري
8153
553
ايران
طرح اسپيداستار
300
ضربه اي
4814
237
انگلستان
روستون 60
250
ضربه اي
1868
713
روسيه
رس

 

بازگشت به صفحه اول