مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
111
نام شركت
آبستا
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
400
روتاري
6556
307
آمريكا
گاردنردنور 2000
200
روتاري
8952
893
آمريكا
اسپيد استار

 

بازگشت به صفحه اول